Φιλοσοφία

Το κέντρο ξένων γλωσσών E.I.S. ΨΥΧΑ (European Institutes of Studies) λειτουργεί στον Κορυδαλλό από το 1980 προσφέροντας με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο τις υπηρεσίες της εκμάθησης των ξένων γλωσσών σε χιλιάδες μαθητές μέχρι σήμερα.

Η φιλοσοφία και λειτουργία του φροντιστηρίου μας στηρίζεται στην εκπλήρωση ενός μοναδικού σκοπού που είναι η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή προκειμένου να επιτευχθεί η γνώση και η πιστοποίηση της γλώσσας.

Τα εξαιρετικά στάνταρ του φροντιστηρίου μας

Οι διευθύντριες:

Αγγελική και Άννα Ψύχα καθώς και οι καθηγητές μας συνεργάζονται στενά με τους γονείς και γίνεται συστηματική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών.

Οι καθηγητές μας:

είναι ενήμεροι πάνω στις πλέον σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Χρησιμοποιούνται :

Επιλεγμένες σειρές βιβλίων και πάντα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

Αίθουσες διδασκαλίας:

Άνετες και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας.

Δραστηριότητες:

Ουσιαστικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες για την κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε και η εμπειρία μας
αποτελούν εγγύηση επιτυχίας!