Επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνία με αυτή ως εξής:

  • Α1 (Βασικός χρήστης) = ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ

  • Α2 (Βασικός χρήστης) = ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

  • Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ

  • Β2 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C1 (Γ1) (ικανός χρήστης) = ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C2 (Γ2) (Ικανός χρήστης) = ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Τμήματα

Οι μαθητές έχουν την πρώτη τους επαφή με την αγγλική γλώσσα και σκοπός μας είναι το παιδί να αγαπήσει τη γλώσσα μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα βιβλία που επιλέγουμε είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ηλικία των μαθητών ώστε με ευχάριστο τρόπο και χωρίς δουλειά για το σπίτι να τεθούν σωστές βάσεις για την ευκολότερη ένταξη στο επόμενο επίπεδο.

Οι μαθητές εντάσσονται σε ένα κανονικό τμήμα αγγλικών και παίρνουν τις πρώτες βάσεις της γλώσσας. Μαθαίνουν να μελετάνε σωστά, να διαβάζουν και να γράφουν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
Με τη σωστή προσέγγιση των αγγλικών οι μαθητές αρχίζουν πλέον να κατανοούν πιο εύκολα τη διαφορετικότητα μεταξύ της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας. Αφού έχει αφομοιωθεί η ύλη της πρώτης προκαταρκτικής σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και μαθαίνουν καινούρια γραμματικά φαινόμενα.

Η A senior είναι η πρώτη κανονική τάξη των αγγλικών. Από αυτό το επίπεδο και έπειτα ακολουθείται το παρακάτω πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα πλέον διαχωρίζονται και οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα τρείς φορές την εβδομάδα. Ο διαχωρισμός γίνεται ως εξής:

• Μάθημα γραμματικής (θεωρία – ανάλυση γραμματικών φαινομένων – γραμματικές ασκήσεις)
• Μάθημα κειμένων ( ανάγνωση και κατανόηση κειμένων – εξέταση λεξιλογίου- λεξιλογικές ασκήσεις)
• Μάθημα έκθεσης (παραγωγή γραπτού λόγου – εξάσκηση προφορικού λόγου – ακουστική κατανόηση)

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους τόσο στα γραμματικά φαινόμενα όσο και στο λεξιλόγιο. Επιπλέον έχοντας ήδη εμπειρία στην απόδοση του γραπτού λόγου οι εκθέσεις τους είναι πιο σύνθετες και καλύτερα δομημένες.
Στη C senior δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην γραμματική. Διδάσκονται κορυφαία γραμματικά φαινόμενα της αγγλικής γλώσσας. Ταυτόχρονα κατακτάται περισσότερο η έκθεση, και το λεξιλόγιο ενισχύεται με ακόμα περισσότερες καινούριες λέξεις.
Ολοκληρώνεται η εκμάθηση των βασικών δομών της αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής.
Οι μαθητές αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση του πρώτου αναγνωρισμένου πτυχίου τους, επιπέδου Β1. Αποκτούν έτσι εμπειρία στον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων επιπέδου Β2 που θα ακολουθήσει στο επόμενο έτος.
Οι μαθητές είναι πλέον στην τελική ευθεία για την απόκτηση του πτυχίου Lower. Είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν μέρος στα mock tests(practice tests σε πραγματικό χρόνο εξετάσεων) που δίνονται στο χώρο των φροντιστηρίων μας μόνο σαββατοκύριακα, εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, για επιπλέον εξάσκηση καθώς και στα mock interview test (προφορική εξέταση που γίνεται σε συνθήκες ίδιες με αυτές του κάθε πτυχίου σε πραγματικό χρόνο εξετάσεων ) που δίνονται παραμονές των εξετάσεων.
Ενώ η περίοδος που απαιτείται συνήθως γι’ αυτό το επίπεδο είναι δύο σχολικά έτη, στα κέντρα μας εφόσον ένας μαθητής είναι έτοιμος, μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις και στον έναν χρόνο μαθημάτων.

Πτυχία αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ (επίπεδο Β1 – C2)

ΚΕΠΑ MICHIGAN HAU CAMBRIDGE Κ.Π.Γ.
Κρατικό Πιστ. Γλωσσομάθειας
ESB
English Speaking Board
C2 ECPE
Examination for the Certificate of Proficiency in English
CPE
Certificate of Proficiency in English
Γ2 C2
Level 3
C1 ALCE
Advanced Level Certificate in English
CAE
Certificate in Advanced English
Γ1 C1 Level 2
B2 ECCE
Examination for the Certificate of Competency in English
FCE
First Certificate in English
Β2 B2
Level 1
B1 BCCE
Basic Communication Certificate in English
PET
Preliminary English Test
Β1 B1
Entry level
A2 KET
Key English Test
Α2
A1 Α1

TOEIC (Educational Testing Service)

Το TOEIC Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Όλοι οι υποψήφιοι παίρνουν πιστοποιητικό αντίστοιχο της βαθμολογίας τους.

Το πιστοποιητικό του TOEIC αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC σαν απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα εξής επίπεδα: Preliminary Μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900). Επίσης πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό χρησιμοποιούν το τεστ TOEIC για εισαγωγή σπουδαστών σε αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα και για κατάταξη σε μαθήματα Αγγλικής που προσφέρουν. Επίσης, χρησιμοποιούν το τεστ για να αξιολογήσουν την πρόοδο των σπουδαστών τους και για να παρέχουν αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

TOEFL iBT (Educational Testing Service)

Η εξέταση TOEFL iBT αξιολογεί την ικανότητά των υποψηφίων να χρησιμοποιούν και να καταλαβαίνουν την Αγγλική γλώσσα σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Επίσης, αξιολογεί σε ποιο βαθμό συνδυάζονται οι δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Περισσότερα από 8500 Πανεπιστήμια, Κολέγια, Ινστιτούτα και εκπαιδευτικοί Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TOEFL iBT για την ένταξη φοιτητών σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα. Η πιστοποίηση TOEFL iBT ισχύει για δύο χρόνια. Μετά την πάροδο δύο ετών, ο υποψήφιος ίσως πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις. Δεν υπάρχει επιτυχής (pass) ή ανεπιτυχής (fail) βαθμολογία στις εξετάσεις. Το κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή οι εκπρόσωποί του θέτουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με τη βαθμολογία.

MET (Michigan)

Το Michigan English Test (MET) αποτελεί εξέταση για άτομα που επιθυμούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική σε επίπεδα Α2-Γ1, σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα. Το MET μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως απολυτήρια εξέταση μετά την ολοκλήρωση προγράμματος μαθημάτων Αγγλικής, ή για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως προαγωγή ή εύρεση εργασίας, οι οποίοι απαιτούν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής. Το MET απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω. Το MET είναι επίσημα αναγνωρισμένο (επίπεδα Β1, Β2 και Γ1) από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδα Α2-Γ1. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτών των επιπέδων.

MELAB (Michigan)

To Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) αξιολογεί τη γνώση της Αγγλικής ενήλικων, μη-φυσικών ομιλητών της Αγγλικής σε επίπεδα Β1-Γ1.Το MELAB είναι επίσημα αναγνωρισμένο (επίπεδα Β1, Β2 και Γ1) από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες από πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως εναλλακτικό του TOEFL.

IELTS (British Council)

Πάνω από 9.000 οργανισμοί σε περισσότερες από 135 χώρες σε όλο τον κόσμο αποδέχονται το IELTS για σκοπούς εκπαίδευσης, εργασίας και μετανάστευσης. Οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για σκοπούς μετανάστευσης από όλες τις χώρες που απαιτούν σχετικές εξετάσεις. Το IELTS είναι πλέον ευρέως αποδεκτό και στην Ελλάδα. Πολλά από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια, Ιδιωτικά κολλέγια και Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εργοδότες ιδιωτικού τομέα και κυβερνητικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ), αναγνωρίζουν την βαθμολογία του IELTS ως έναν αξιόπιστο και έγκυρο δείκτη ικανότητας επικοινωνίας στα αγγλικά.