Επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνία με αυτή ως εξής:

  • Α1 (Βασικός χρήστης) = ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ

  • Α2 (Βασικός χρήστης) = ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

  • Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ

  • Β2 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C1 (Γ1) (ικανός χρήστης) = ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C2 (Γ2) (Ικανός χρήστης) = ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Τμήματα

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές αποκτούν τις στοιχειώδεις γνώσεις της ιταλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Είναι σε θέση με την κατάκτηση και του διπλώματος Α2 να παίρνουν μέρος σε απλούς και συνηθισμένους διαλόγους.
Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο διευρύνουν το λεξιλόγιό τους ώστε να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την καθημερινότητά τους, θέματα που αφορούν την οικογένειά τους, τα ενδιαφέροντα, τη δουλειά και τη διασκέδαση, τα ταξίδια και την επικαιρότητα. Κατέχει βασικά γραμματικά φαινόμενα και ένα πλήθος λεξιλογίου που γίνεται όλο και πιο πλούσιο.
Οι υποψήφιοι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές ικανότητές τους. Εμπλουτίζεται ο γραπτός και ο προφορικός τους λόγος και είναι σε θέση να προβάλλουν επιχειρήματα επάνω σε διάφορα θέματα.
Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας. Μελέτη πάνω σε ιδιαίτερες συντακτικές δομές, στο ύφος της ομιλούμενης γλώσσας, των επιστολών και της δημοσιογραφίας.

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της ιταλικής γλώσσας. Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς προσπάθεια κάθε κείμενο που διαβάζει ή ακούει. Ακόμα, έχει την ικανότητα να μεταφέρει σωστά και με ακρίβεια τα γεγονότα και τα επιχειρήματα από διάφορες πηγές, γραπτές ή προφορικές.

Πτυχία αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ (επίπεδο Β1 – C2)

ΚΕΠΑ Πανεπιστημίου της PERUGIA ΠΤΥΧΙΑ PLIDA
Πανεπιστημίου LA SAPIENZA Ρώμης
Κ.Π.Γ.
Κρατικό Πιστ. Γλωσσομάθειας
C2 CELI 5 Επίπεδο C2 Επίπεδο C1-C2
C1 CELI 4 Επίπεδο C1 Επίπεδο C1-C2
Β2 CELI 3 Επίπεδο Β2 Επίπεδο B1-B2
Β1 CELI 2 Επίπεδο Β1 Επίπεδο B1-B2
Α2 CELI 1 Επίπεδο Α2 Επίπεδο A1-A2
Α1 Επίπεδο Α1 Επίπεδο A1-A2