Επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνία με αυτή ως εξής:

  • Α1 (Βασικός χρήστης) = ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ

  • Α2 (Βασικός χρήστης) = ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

  • Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ

  • Β2 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C1 (Γ1) (ικανός χρήστης) = ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C2 (Γ2) (Ικανός χρήστης) = ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Τμήματα

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές αποκτούν τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Είναι σε θέση με την κατάκτηση και του διπλώματος Α2 να παίρνουν μέρος σε απλούς και συνηθισμένους διαλόγους.
Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο διευρύνουν το λεξιλόγιό τους ώστε να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την καθημερινότητά τους, θέματα που αφορούν την οικογένειά τους, τα ενδιαφέροντα, τη δουλειά και τη διασκέδαση, τα ταξίδια και την επικαιρότητα. Κατέχει βασικά γραμματικά φαινόμενα και ένα πλήθος λεξιλογίου περίπου στις 2000 λέξεις.
Οι υποψήφιοι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές ικανότητές τους. Εμπλουτίζεται ο γραπτός και ο προφορικός τους λόγος και είναι σε θέση να προβάλλουν επιχειρήματα επάνω σε διάφορα θέματα.
Το πτυχίο αυτό αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της γλώσσας και πιστοποιεί φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες.

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς προσπάθεια κάθε κείμενο που διαβάζει ή ακούει. Ακόμα, έχει την ικανότητα να μεταφέρει σωστά και με ακρίβεια τα γεγονότα και τα επιχειρήματα από διάφορες πηγές, γραπτές ή προφορικές.

Πτυχία αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ (επίπεδο Β1 – C2)

ΚΕΠΑ ΓαλλικόΥπουργείο
Εθνικής Παιδείας
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ
Κ.Π.Γ.
Κρατικό Πιστ.
Γλωσσομάθειας
TCF
C1 DALF C2 Sorbonne C2 Επίπεδο C1-C2 Ενιάια εξέταση που αξιολογεί το επίπεδο του υποψήφιου στα Γαλλικά σε μια συγκεκριμένη στιγμή, κατατάσσοντάς τον σε ένα από τα έξι επίπεδα (από το Α1 μέχρι το C2)
C2 DALF C1 Sorbonne C1 Επίπεδο C1-C2
B2 DELF B2 JUNIOR(εως 18 ετών)
DELF B2 TOUT PUBLIC(18 ετών και άνω)
Sorbonne Β2 Επίπεδο B1-B2
B1 DELF B1 JUNIOR Επίπεδο B1-B2
A2 DELF A2 JUNIOR
DELF A2 PRIM (εως 12ετών)
Επίπεδο A1-A2
A1 DELF A1 JUNIOR
DELF A1 PRIM (εως 12ετών)
Επίπεδο A1-A2